Πολιτική Απορρήτου

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι η εκ μέρους σας γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Κατά τη διάρκεια μιας παραγγελίας, θα σας ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, η ημερομηνία γέννησης σας, διεύθυνση στην οποία θέλετε να αποσταλούν τα πωλούμενα προϊόντα και οι λογαριασμοί, τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο θέλετε το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας), την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail address) κ.λπ..

Το ηλεκτρονικό κατάστημα NUTRI-MX, δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών του.

Τα προσωπικά σας στοιχεία χρησιμοποιούνται μόνο για την δική σας εξυπηρέτηση από το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας. Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν πρόκειται να δοθούν σε καμία περίπτωση σε άλλες εταιρείες χωρίς την άδεια σας, ενώ μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά όποτε το επιθυμείτε.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα NUTRI-MX παρέχει τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη σε τρίτους (που βρίσκονται είτε στην Βουλγαρία είτε σε άλλο κράτος της ΕΕ) μόνο για τους σκοπούς της σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων για τις πωλήσεις εξ αποστάσεως, συμπεριλαμβανομένης και της διανομής των αγαθών στη διεύθυνση του πελάτη.

Τα δεδομένα που παρέχονται αρχικά από τον πελάτη κατά την υποβολή της παραγγελίας του στη συνέχεια παρέχονται σε τρίτους, όπως σε ταχυδρομικούς φορείς (κούριερ εταιρείες) πάντα εντός αυστηρών διαδικασιών για να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα NUTRI-MX δεν μπορεί να αποκαλύψει προσωπικές πληροφορίες των χρηστών της σε τρίτους που δεν έχουν σχέση με τις δραστηριότητες της εταιρίας, εκτός και αν προβλέπεται για την συγκεκριμένη πράξη και εφ’ όσων υπάρχει η ρητή του πελάτη.

Εξαιρέσεις λαμβάνονται υπόψη οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ορισμένες πληροφορίες αποκαλύπτονται σε δικηγόρους, τα τελωνεία και άλλες κρατικές αρχές ή τις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου για την αντιμετώπιση πιθανών παραβάσεων, άλλες παραβιάσεις της σύμβασης ή παράνομη συμπεριφορά.

Το εφαρμοστέο δικαίου προστασίας των προσωπικών δεδομένων απαιτεί κάθε εγγεγραμμένο προσωπικά υπεύθυνος, (συμπεριλαμβανομένου και το ηλεκτρονικό κατάστημα NUTRI-MX) να αποκαλύψει οποιεσδήποτε πληροφορίες που ζητούνται με δικαστική απόφαση ή απαιτείται από το νόμο για την αποτροπή επικείμενου κινδύνου σε πρόσωπα ή πράγματα.

Το NUTRI-MX επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να ενημερώνει τους προμηθευτές του με στατιστικές καταστάσεις πωλήσεων, οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση δεν θα περιέχουν προσωπικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε αναγνώριση ατόμων.

Επίσης μπορείτε οποτεδήποτε να προβείτε εφόσον υπάρχει λόγος στην αλλαγή των προσωπικών στοιχείων που μας έχετε γνωστοποιήσει με τη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας.

Το NUTRI-MX παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες του να επιλέξουν την πληροφόρησή τους για τα νέα προϊόντα που διαθέτει στην αγορά και για άλλες τυχόν προσφορές, διακανονισμούς πληρωμής κλπ με την αποστολή διαφημιστικών – ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση ή δια του τηλεφώνου.

Το NUTRI-MX δεν θα χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω υπηρεσία του.

Δίδεται δε πάντοτε στους χρήστες η δυνατότητα διακοπής της λήψης διαφημιστικών μηνυμάτων.

Όπως τα περισσότερα sites στο διαδίκτυο έτσι και στο NUTRI-MX χρησιμοποιούμε cookies έτσι ώστε να έχουμε πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που περιηγείστε με κάποιον web browser στο κατάστημα μας.

Χωρίς την χρησιμοποίηση των cookies θα ήταν αδύνατον να σας προσφέρουμε σημαντικές υπηρεσίες όπως: κατάσταση παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις, αποθήκευση αντικειμένων στο καλάθι ή στην λίστα υπενθύμισης σας μεταξύ δύο επισκέψεών σας κ.α.

Τα Cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία που μεταβιβάζουμε στον σκληρό δίσκο των υπολογιστών σας διαμέσου του διαδικτύου έτσι ώστε να σας προσφέρουμε υπηρεσίες όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Στις ρυθμίσεις του browser σας μπορείτε να επιλέξετε να εμποδίσετε τον browser σας από το να δέχεται νέα cookies ή να σας ρωτάει κάθε φορά που ένα νέο cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στον σκληρό σας δίσκο.

Παρ’ όλα αυτά θα πρέπει να γνωρίζετε πως αν επιλέξετε να εμποδίζετε τα cookies από το να αποθηκευτούν στον σκληρό σας δίσκο δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες υπηρεσίες του καταστήματος μας.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω NUTRI-MX διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο.